• Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
30 sie 2016

Uprzejmie informujemy, iż wszystkie zajęcia artystyczne oferowane przez Ośrodek Kultury Gminy Wolin                      w roku kulturalnym 2016/2017 rozpoczną się od miesiąca października. Zachęcamy do śledzenia ogłoszeń                   z informacjami o spotkaniach organizacyjnych.          Ogłoszenia będą zamieszczane w najbliższym czasie                        w gablocie, na stronie internetowej www.osrodek-kultury.pl oraz na facebooku.Uprzejmie informujemy, iż wszystkie zajęcia artystyczne oferowane przez Ośrodek Kultury Gminy Wolinw roku kulturalnym 2016/2017 rozpoczną się od miesiąca października. Zachęcamy do śledzenia ogłoszeń z informacjami o spotkaniach organizacyjnych.

Ogłoszenia będą zamieszczane w najbliższym czasie w gablocie, na stronie internetowej  www.osrodek-kultury.pl oraz na facebooku.