• Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
21 paź 2016

Logo Zamku Książąt PomorskichZamek Książąt Pomorskich w Szczecinie organizuje w dniach 26 i 27 listopada (sobota i niedziela) 2016 r. warsztaty teatralne dla pasjonatów teatru, instruktorów i  nauczycieli prowadzących zespoły teatralne i taneczne, a także dla wykonawców indywidualnych (aktorów amatorów i tancerzy) z ruchu scenicznego wspomagającego myślenie o ciele aktora (tancerza) w przestrzeni sceny, a ćwiczenia i zadania mają przekonać uczestników do zastosowania rozwiązań ruchowych i tanecznych w strukturach przedstawień dramatycznych.

Warsztaty poprowadzi pan Leszek Bzdyl, tancerz, aktor, reżyser, pedagog warszawskiej Akademii Teatralnej. Jest jednym z założycieli Teatru Dada von Bzdülöw prezentującym swoje przedstawienia w ponad 20 krajach Europy, jak również w Chinach, Indiach, Korei Południowej, Stanach Zjednoczonych, Izraelu i Palestynie. Stworzył choreografię lub ruch sceniczny do kilkudziesięciu przedstawień na scenach Warszawy (teatry: Narodowy, Rozmaitości, Powszechny, Polski, Studio), Gdyni (Teatr Miejski), Gdańska (Teatr Wybrzeże), Legnicy (Teatr im. H. Modrzejewskiej) i Wrocławiu (Teatr Współczesny). Prowadzi warsztaty taneczne i aktorskie w Polsce i za granicą, m. in. w Anglii, Francji, Czechach, Szwecji, Finlandii, Niemczech, Zimbabwe i USA.

Temat warsztatów:       RUCH W TEATRZE

Program:

  • przygotowanie aktora do pracy z ciałem poprzez ćwiczenia koordynujące naturalne oddychanie z ruchem scenicznym; opierając się na porównaniu rytmu „wdech-wydech” z terminem „preparacja-akcja” odnajdywane będzie źródło organicznych działań scenicznych; uczestnicy warsztatów zapoznani zostaną z podstawowymi mechanizmami, które ułatwiają inspirację ruchu oraz podążanie za podstawowym impulsem; odkrywane zależności ułatwią aktorom i tancerzom zapamiętywanie sekwencji ruchowych i tanecznych
  • fizyczny dialog sceniczny wyprowadzony będzie z ćwiczeń pobudzających uważność i spostrzegawczość w działaniach zespołowych; w serii zespołowych ćwiczeń uczestnicy warsztatów zapoznają się z prawidłami „gry na partnera”, „gry wynikającej z obecności partnera na scenie” oraz „dialogu otwartego na improwizację”; podstawowym zadaniem będzie poszukiwanie swobody twórczej wynikającej z otwartości na współkreację z partnerem scenicznym
  • improwizacja ruchowa jako początek pracy nad postacią sceniczną; realizacja serii abstrakcyjnych improwizacji ruchowych inicjowanych przez partnera; improwizacje ulegać będą zapisowi i powtórzeniu w ramach określonych partytur działań; te abstrakcyjne partytury będą nowym językiem scenicznym, który zostanie skonfrontowany z literackim scenariuszem

Ramowy program:

26.11. (sobota) – 15:00–19:00;

27.11. (niedziela) – 10:00–13:00; przerwa; 14:00–17:00.

Miejsce: Państwowe Ognisko Baletowe w Szczecinie, ul. Henryka Pobożnego 3.

Zgłoszenia przyjmuje Dział Edukacji Artystycznej, (tel. (91) 434-83-28 (24, 25, 26 i 27) ara@zamek.szczecin.pl).

Akredytację w wysokości 120 zł należy wpłacić na nasze konto: B.G.K. o/Szczecin 56 1130 1176 0022 2047 7820 0001 (z dopiskiem: „warsztaty teatralne, listopad 2016”) lub w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (wejście I, codziennie oprócz niedziel, w godz. 10.00-18.00) do dnia: 18.11.2016 r.

Na warsztaty należy zabrać ze sobą nie krępującą ruchów odzież i wygodne obuwie.

Zastępca Dyrektora
Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
Wioleta Słoka