• Ośrodek Kultury
    Gminy Wolin
01 lip 2018

W środę 27.06.2018r., odbył się pierwszy (z czterech) koncert organowy w ramach wydarzenia pn.: „Wolińskie Koncerty Organowe”. Podczas koncertu wystąpili:

Ewa Rułka - flet
Piotr Piechocki – klarnet
Małgorzata Klorek (Polska) – organy
Koncert poprowadziła – Maja Piórska

Zapraszamy na kolejne koncerty, które odbędą się odpowiednio: 11.07.2018r., 15.08.2018r.,
29.08.2018r. Wszystkie koncerty organowe odbędą się w Kolegiacie Św. Mikołaja w Wolinie,
a wstęp na nie będzie bezpłatny.

Organizatorzy:
Gmina Wolin, Ośrodek Kultury Gminy Wolin, Kolegiata Św. Mikołaja Bp w Wolinie

Ośrodek Kultury Gminy Wolin