• Ośrodek Kultury
    Gminy Wolin
04 lip 2018

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z II Letniego Koncertu Uniwersyteckiego pamięci księdza prałata
Jana Ubermana, proboszcza parafii w Wolinie w latach 1986-2013, który odbył się 24.06.2018r.
o godzinie 17:00 w Kolegiacie św. Mikołaja w Wolinie.

Dnia 24 czerwca 2018 roku odbył się w ramach II Letniego Koncertu Uniwersyteckiego, objętego honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w Kolegiacie św. Mikołaja w Wolinie koncert Chór Uniwersytetu Szczecińskiego, przygotowany przez dr Tadeusza Buczkowskiego, wraz z toruńską orkiestrą Capella Thoruniensis pod dyrekcją maestro Paula Esswooda. Koncert poświęcony był pamięci księdza prałata Jana Ubermana.

 

Koncert poprowadził dr Andrzej Wątorski, który nie tylko przedstawiał publiczności biografie wykonawców czy omawiał wykonywane dzieła i przedstawiał ich kompozytorów, ale również prezentował sponsorów i mecenasów wydarzenia. Koncert rozpoczął się uroczystym odśpiewaniem przez Chór Uniwersytetu Szczecińskiego hymnu państwowego „Mazurek Dąbrowskiego”, co było ukłonem w stronę świętowania przez Polskę odzyskania niepodległości. Następnie prof. Bogdan Narloch, Klaudia Witkowska i Ewa Dudzińska zaprezentowali możliwości tamtejszych organów wykonując m.in. Fantazję i fugę g-moll BWF 542 J.S. Bacha. Kolejno Capella Thoruniensis zagrała „Concerto Polonais” niemieckiego kompozytora z okresu baroku - G. P. Telemanna. Punktem kulminacyjnym koncertu było natomiast wykonanie przez Chór US wraz z orkiestrą tzw. „Mszy Nelsońskiej”, tj. Missa in Angustiis d-moll J. Haydna, w której partie solowe wykonali profesjonalni soliści: Aldona Bartnik, Lucyna Boguszewska, Paweł Wolski oraz Jarosław Kitala. Zwieńczeniem koncertu było wykonanie przez Chór Uniwersytetu Szczecińskiego, poprowadzonego przez założyciela i dyrygenta Chóru dr Tadeusza Buczkowskiego, utworu a capella - „Boże coś Polskę”.

 

Koncert zakończył się owacjami na stojąco i dwukrotnymi bisami, podczas których publiczność usłyszała „Hallelujah” Händel’a z oratorium „Mesjasz” oraz „Ave verum corpus” W.A. Mozarta – oba utwory w wykonaniu Chóru US z towarzyszeniem orkiestry kameralnej z Torunia pod batutą maestro Esswooda. Koncert trwał ok. 90 minut.

 

Bezpośrednie przygotowania do koncertu przebiegały bez odchyleń w porównaniu do ustalonego harmonogramu dotyczącego pakietu działań promocyjnych. Przygotowano i rozprowadzono materiały poligraficzne w postaci plakatów i zaproszeń (załącznik nr 1), w których m.in. użyto znaku graficznego Ośrodka Kultury Gminy Wolin. Plakat promujący wydarzenie pojawił się w licznych miejscach Wolina, a informacja o koncercie pojawiła się również podczas niedzielnych ogłoszeń w wolińskiej katedrze (załącznik nr 2). Ponadto zapowiedź koncertu ukazała się również na profilu Chóru Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego na Facebooku czy na profilu orkiestry Capella Thoruniensis na Facebooku.

 

Liczne zapowiedzi koncertu przełożyły się na bardzo wysoką frekwencję. Koncert zgromadził liczną publiczność - kolegiata w Wolinie wypełniona zostały „po brzegi”.

 

Celem koncertu była aktywizacja kulturalna społeczności lokalnej i wiejskiej w Gminie Wolin, poprzez niwelowanie  różnic w dostępie do „kultury wysokiej”, a także wykorzystanie lokalnej infrastruktury historyczno-kulturowej (gotycka Kolegiata pw. św. Mikołaja w Wolinie). Cel został osiągnięty. Realizacja II Letniego Koncertu Uniwersyteckiego przyniosła zakładane rezultaty, w szczególności zapewniła bezpłatny dostęp do kultury mieszkańcom mniejszych miejscowości województwa zachodniopomorskiego, mieszkańcom regionów, w których taki dostęp jest znacząco utrudniony. Z całą pewnością udało się rozpropagować muzykę klasyczną - chóralistykę i muzykę organową przy wykorzystaniu naturalnych walorów historycznej kolegiaty w Wolinie.

 

Owocem II Letniego Koncertu Uniwersyteckiego, jaki miał miejsce w Wolinie jest w szczególności podpisany podczas konferencji prasowej list intencyjny ws. organizacji kolejnych edycji koncertów na lata 2019-2021 w Wolinie.

 

    Na zakończenie niniejszego podsumowania pragniemy podziękować Gminie Wolin za okazane wsparcie finansowe, dzięki któremu nie udało by się zorganizować II Letniego Koncertu Uniwersyteckiego, a co za tym idzie nie udało by się osiągnąć tak wielkich sukcesów, które z całą pewnością zaowocują w przyszłości – miejmy nadzieję również przy udziale i współpracy z Gminą Wolin.

 

Z poważaniem,

Hubert Kiszka

Prezes Chóru Uniwersytetu Szczecińskiego

 

 

Ośrodek Kultury Gminy Wolin