• Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
29 lip 2019

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie(Ośrodek Kultury Gminy Wolin), rozpoczyna nabór na bezpłatne, letnie warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji projektu pn.: „Wolin Oczami Przechodnia – Plener malarski z warsztatami plastycznymi”,
które odbywać się będą w Wolinie, w dniach 19-25.08.2019r. w godzinach 10:00 -17:00.

Warsztaty prowadzone będą w dwóch grupach wiekowych:
I grupa – dzieci w wieku 7-11 lat, 15 osób
II grupa – młodzież w wieku 12-16 lat, 15 osób

Projekt zakończy się uroczystym wernisażem poplenerowym 25 sierpnia o godzinie 17:00, na terenie wolińskich błoni nad cieśniną Dziwna, na który już dziś serdecznie zapraszamy.

 

Zapisy na zajęcia przyjmujemy telefonicznie (decyduje kolejność zgłoszeń) pod nr tel. 512-024-587 lub osobiście w sekretariacie GCKSiR w Wolinie przy ulicy Zamkowej 23.

 

Zapraszamy

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Tytuł operacji:

Wolin oczami przechodnia – plener malarski z warsztatami plastycznymi”

Operacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

mająca na celu promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych gminy Wolin, poprzez organizację trzech wydarzeń kulturalnych – pleneru malarskiego, warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży oraz wernisażu poplenerowego