• Ośrodek Kultury
    Gminy Wolin

 

Miło nam poinformować, iż do grona wspierających projekt pn.: "Kocioł Wyobraźni" dołączyła Fundacja LOTOS.


 


 

Do grona wpierających projekt pn.: 'Kocioł Wyobraźni", dołączyła firma MARIBO (MariboHilleshog ApS).

 

W roku artystycznym 2017/2018 kontynuujemy realizację projektu pn.: „Kocioł Wyobraźni” – otwarte warsztaty edukacyjne i artystyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat z sołectwa Domysłów, Kodrąb, Ładzin, Warnowo, Wisełka , Kołczewo i innych zainteresowanych z gminy Wolin.


Realizację projektu w nowym roku artystycznym wspierają:


    


Celem głównym projektu jest aktywizacja „martwej przestrzeni wiejskiej”, jaką jest wyremontowana świetlica wiejska poprzez wprowadzenie warsztatów skierowanych dla dzieci i młodzieży, które pozwolą na rozwój intelektualny i ruchowy – nauka w formie interaktywnych zajęć warsztatowych, poza formalnym systemem edukacji, z zakresu zdobywania m.in. wiedzy artystycznej, kulturalnej i ekologicznej, jako istotne elementy dla rozwoju kapitału ludzkiego, społecznego i intelektualnego mieszkańców środowisk wiejskich gminy Wolin.


Realizacja projektu obejmowała będzie następujące bloki tematyczne:
- Eurytmia
- aktywizacja dzieci i młodzieży pod względem aktywności fizycznej z wykorzystaniem elementów tanecznych z muzyką oraz gier zespołowych.
- „Dźwięki Natury – Natura dźwięków czyli Malujemy Świat Muzyką”
- Klaunada
- rękodzieło artystyczne – spotkania pokoleniowe
- spotkania autorskie z pisarzami