• Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

W środę 27.06.2018r., odbył się pierwszy (z czterech) koncert organowy w ramach wydarzenia pn.: „Wolińskie Koncerty Organowe”. Podczas koncertu wystąpili:

Ewa Rułka - flet
Piotr Piechocki – klarnet
Małgorzata Klorek (Polska) – organy
Koncert poprowadziła – Maja Piórska

Zapraszamy na kolejne koncerty, które odbędą się odpowiednio: 11.07.2018r., 15.08.2018r.,
29.08.2018r. Wszystkie koncerty organowe odbędą się w Kolegiacie Św. Mikołaja w Wolinie,
a wstęp na nie będzie bezpłatny.

Organizatorzy:
Gmina Wolin, Ośrodek Kultury Gminy Wolin, Kolegiata Św. Mikołaja Bp w Wolinie

 

 


 

W środę 11.07.2018r. odbył się drugi (z czterech) koncert organowy w ramach wydarzenia pn.: „Wolińskie Koncerty Organowe”.

Podczas koncertu wystąpili:
Izabela Szlachetko – Croese (Włochy) - trąbka                                      
Michele Croese (Włochy) - organy                          

Koncert poprowadziła  – Maja Piórska

Zapraszamy na kolejne koncerty, które odbędą się odpowiednio: 15.08.2018r., 29.08.2018r. Wszystkie koncerty organowe odbędą się w Kolegiacie Św. Mikołaja w Wolinie, a wstęp na nie będzie bezpłatny.

Organizatorzy:
Gmina Wolin, Ośrodek Kultury Gminy Wolin, Kolegiata Św. Mikołaja Bp w Wolinie

 

 


 

W środę 15.08.2018r., odbył się trzeci (z czterech) koncert organowy w ramach wydarzenia
pn.: „Wolińskie Koncerty Organowe”.

Podczas koncertu wystąpili:
Tomasz Adam Nowak (Niemcy) - organy
Dumitru Harea (Mołdawia) - fletnia pana
Andrij Melnik (Ukraina) - akordeon
Prowadzenie koncertów – Maja Piórska

Zapraszamy na ostatni już koncert, który odbędzie się już 29.08.2018r. (środa).
Ostatni koncert organowy odbędzie się w Kolegiacie Św. Mikołaja w Wolinie, a wstęp na
koncert jest bezpłatny. Wystąpią dla Państwa:
Andrzej Chorosiński - organy
SERVI DOMINI CANTORES
O. Rafał Kobyliński - tenor
Ks. Paweł Sobierajski - tenor
Ks. Zdzisław Madej - tenor