• Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

W sobotę 3 lutego 2018r., w atmosferze przyjaźni, życzliwości dla wykonawców i serdeczności dla ich opiekunów, Ośrodek Kultury Gminy Wolin zorganizował XXV Miejsko-Gminny Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolinie.

Wydarzenie to, ćwierć wieku temu zainicjowane zostało przez wieloletniego nauczyciela-polonistę, a także pełniącego przez kilka kadencji funkcję  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolinie, Pana Jana Frankowskiego. W podziękowaniu dla Pana Jana, za wyjątkową inicjatywę, powstał wiersz:


Jan Frankowski – polonista i pedagog,
Który wiersze czyta żwawo.
I od tego swój początek , wierszy konkurs wziął początek.
Od 25 lat recytowanych na wolińskich ziemiach
przez młodzież i dzieci wygłaszanych.
Dziś jesteśmy bardzo wdzięczni,
Że pan Jan tak wiersze kocha
I zaraża tą miłością wszystkich dookoła.

Agnieszka Pawełczyk

 

Do udziału w Konkursie zostało zgłoszonych 51 uczestników -  z przedszkola oraz ze  szkół gminy i miasta Wolin, w sześciu  kategoriach wiekowych. W repertuarach recytatorów znalazły się m.in.: utwory  W. Chotomskiej, J. Tuwima,  J. Brzechwy, a także fragmenty utworów Lucy M. Monntgomery, J.K Rowling,  Z. Herberta.  Do prac w jury tegorocznej edycji zaproszeni zostali: Pan Jan Frankowski  jako przewodniczący jury, Pani Mirosława Malinowska – Papuga  oraz Pani Grażyna Stachura. Podczas przesłuchań obecni byli rodzice, nauczyciele, opiekunowie. Nagrody wręczał Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolinie - Pan Mieczysław Rybakowski.
Laureatami XXV edycji Konkursu, w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali:


Kategoria dzieci w wieku do 4 lat
I miejsce - Antoni Marcinkiewicz -  Przedszkole Wolin
II miejsce - Lena Osieleniec  - PSP Dargobądz
III miejsce - Yasin Hossen Podhajski -  PSP Dargobądz
Wyróżnienie  - Zuzanna Kotłow - PSP Wolin


Kategoria dzieci w wieku 5-6 lat
I miejsce - Malwina Karcz – PSP Dargobądz
II miejsce - Antoni Jabłoński  - PSP Wolin
III miejsce - Iga Kiszkunas – PSP  Wolin
Wyróżnienie - Zofia Augustajtys  – PSP Wolin
Wyróżnienie - Patryk Trojan – PSP Dargobądz
Wyróżnienie - Nikodem Zyk  -  Przedszkole Wolin


Kategoria klasy I-III
I miejsce - Roksana Białowolska – PSP Wolin
II miejsce - Antoni Hengielski – SSP Ładzin
III miejsce - Małgorzata Tołodziecka – PSP Troszyn
Wyróżnienie - Anastazja Skiba – PSP Koniewo
Wyróżnienie - Nikola Bysiak – PSP Kołczewo

Kategoria klasy IV-VI
I miejsce - Mikołaj Dajlid – PSP Kołczewo
II miejsce - Julia Miętkiewicz – PSP Wolin
III miejsce - Kornel Przybyłek – PSP Dargobądz
Wyróżnienie - Klementyna Felisiak -  PSP Wolin
Wyróżnienie - Diana Kozłowska – PSP Wolin

Kategoria klasy VII i klasy Gimnazjalne
I miejsce - Nikola Pankiewicz – PSP Troszyn
II miejsce - Gabriela Turek – PSP Wolin
III miejsce - Dominika Szkudlarek – PSP Wolin
Wyróżnienie - Martyna Dajlid - PSP Kołczewo
Wyróżnienie - Julia Tokarz - PSP Dargobądz


Kategoria  klasy szkół Ponadgimnazjalnych
I miejsce - Nicola Śladewska – ZSP Wolin


Spośród laureatów XXV Miejsko – Gminnego Konkursu Recytatorskiego o nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolinie, Komisja dokonała wyboru trzech osób, które zakwalifikowała  do udziału w przeglądzie powiatowym Małego Konkursu Recytatorskiego, który odbędzie się 24.02.32018 r. w Kamieniu Pomorskim, są to:
Roksana Białowolska – PSP Wolin
Mikołaj Dajlid – PSP Kołczewo
Nikola Pankiewicz -  PSP Troszyn

Organizatorzy składają podziękowania Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wolinie oraz Burmistrzowi Wolina, za ufundowanie atrakcyjnych nagród. Szczególne podziękowania kierujemy do nauczycieli i rodziców wszystkich recytatorów oraz uczestników - szczególnie tych, którzy znaleźli się poza tzw. „podium”, ponieważ udział w konkursie o tak licznej grupie recytatorów dowodzi o dbałości o nasz ojczysty język, o kulturę słowa, co nie jest łatwym zadaniem w dobie wszechobecnej i agresywnej kultury obrazkowej. Gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom oraz zapraszamy do udziału w kolejnym, XXVI Konkursie Recytatorskim w roku 2019.
                                                                                                                          

     Joanna Kulikow
Ośrodek Kultury Gminy Wolin