• Ośrodek Kultury
    Gminy Wolin

Zajęcia z witrażownictwa metodą Tiffany'ego w naszym ośrodku prowadzi pani Żaneta Kazimierska-Zając
.