• Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Tomasz Kubik prowadzi zajęcia nauki gry na perkusji

 

Zajęcia prowadzi pan Tomasz Kubik, jest on artystą muzykiem, aktorem, performerem, klaunem. Oprócz nauki gry na perkusji jest także instruktorem Wolińskiej Orkiestry Bębniarskiej. W zależności od charakteru wydarzenia prowadzi:
- zabawy z perkusją - program dla dzieci w wieku przedszkolnym połączenie zabawy z nauką gry na bębnach,
- elementy muzykoterapii i balonoterapii,
- zajęcia rytmizujące,
- nauka funkcjonowania w grupie.