• Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Czy można sobie wyobrazić życie współczesnego miasta bez instytucji kulturalnych? Odpowiedź jest jedna - nie! Działalność placówek kulturalnych wzbogaca życie duchowe mieszkańców naszego miasta, wpływając jednocześnie na pełniejszy rozwój osobowości. Gmina Wolin posiada przyzwoicie ukształtowaną sieć placówek i organizacji zapewniających rozwój kulturalny mieszkańców. Głównym animatorem kultury w mieście i gminie jest Ośrodek Kultury Gminy wolin będący organizatorem wielu cyklicznych imprez organizowanych w Wolinie i zrzeszający młodzież w różnych sekcjach tematycznych pod fachową i serdeczną opieką.

Kultura to także szansa dla miasta. Jakkolwiek instytucje kultury są instytucjami z założenia niedochodowymi, to jednak można mówić o zysku w kategoriach nieekonomicznych - to bardziej wykształcone społeczeństwo, pełne otwartych umysłów. Pragniemy by Gmina Wolin był miejscem, w którym wyrastają nieprzeciętne talenty. Miejscem otwartym na nowatorskie pomysły i ludzi z inicjatywą. Kultura powoduje, że miasto staje się atrakcyjne dla inwestorów. W gminie, w której z należytą pieczołowitością traktuje się to co najlepsze, warto przecież inwestować. Poprzez kulturę można promować miasto. Podstawowym działaniem samorządu jest utrzymywanie i wspieranie instytucji kulturalnych, stowarzyszeń, związków, towarzystw i środowisk twórczych. Prowadzimy także działania mające na celu ich upowszechnianie i promowanie.

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Oczekujemy również opinii i głosów od odbiorców działań kulturalnych. Prosimy także o opinie krytyczne, bo przecież krytyka jest budująca, a rozwój kultury w naszym mieście leży władzom samorządowym szczególnie na sercu.