• Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

POLSKO NIEMIECKIE OTTONOWE ŚWIĘTO PLONÓW - WOLIN 2011

 

Współpraca Gminy  i Miasta Wolin z partnerem niemieckim Usedom rozpoczęła się w 2003 roku podpisaniem umowy partnerskiej.

Współpraca ta rozwija się na różnych płaszczyznach. Są to zarówno przedsięwzięcia edukacyjne, rekreacyjno-sportowe, a także obchody  świąt okolicznościowych, czy też związanych z tradycją i kulturą danego partnera. W ramach święta plonów współpracujemy z Usedom od 2009 roku, a od 2010 roku uczestnicy z Usedom występują w roli partnera "projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania)". W roku 2010 i 2011 autorem i realizatorem projektu, przy ścisłej współpracy z Gminą, jest Ośrodek Kultury Gminy Wolin.

Tegoroczne obchody święta plonów poprzedził tygodniowy, polsko-niemiecki plener artystyczny pod nazwą "PIĘKNO WSI WOLIŃSKIEJ ZEIMI".  W plenerze udział wzięło 6 artystów: p. Karolina Gołębiowska, p. Katarzyna Ekiert,  p. Edelgard Menge, p. Kerstin Tietz, p. Daniel Strzelczyk, p. Piotr Banaszkiewicz.  Obrazy stanowiły elementy scenografii podczas dożynek w amfiteatrze w parku miejskim w Wolinie. W ramach tegorocznych obchodów dożynkowych, w sobotę tj. 10 września odbyło się polsko-niemieckie spotkanie poświęcone możliwościom i stopniowi wykorzystania środków unijnych na cele rolnictwa po stronie polskiej (Powiat Kamieński) Gmina Wolin, jak i po stronie niemieckiej Usedom. W spotkaniu udział wzięli sołtysi, przedstawiciele władz lokalnych Gminy Wolin i Usedom - Niemcy, rolnicy. Prowadzącymi spotkanie byli, Kierownik Powiatowego Biura w Golczewie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  p. Tadeusz Biegun i Zastępca Kierownika p. Agnieszka Miśkiewicz.

W niedzielę święto plonów rozpoczęła Msza Św. Dziękczynna w Kolegiacie wolińskiej. Ks. Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga, który wygłosił słowo boże na rozpoczęcie mszy, był świadkiem prezentacji wieńców dożynkowych.  Wszystkich wieńców dożynkowych było 21, 18 wieńców pochodziło z gminy i miasta Wolin, 2 wieńce z gminy Golczewo i Świerzno, jeden wieniec przywieźli uczestnicy z Niemiec - Usedom. Po mszy, strażacki, zabytkowy wóz konny Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolinie i zespoły ludowe poprowadziły barwny korowód dożynkowy do amfiteatru w parku miejskim w Wolinie. W korowodzie oprócz Burmistrza Wolina Eugeniusza Jasiewicza, Z-cy Burmistrza Ryszarda Mroza, Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Jana Frankowskiego, radnych Rady Miejskiej w Wolinie, przedstawicieli ze strony partnera z Usedom z Jochenem Storrerem Burmistrzem na czele, udział wzięli Starosta i Starościna dożynek p. Ewa Chorzępa i p. Mieczysław Rybakowski, a także przedstawiciele sołectw gminy Wolin, oświaty gminy i miasta Wolin i jednostek podległych gminie. Korowód zamykała kolumna zabytkowych pojazdów rolniczych z Usedom. W amfiteatrze nastąpiło oficjalne powitanie uczestników, rolników i mieszkańców Wolina i okolic przez Burmistrza Wolina i Burmistrza Usedom, którym Starosta i Starościna dożynek wręczyli chleby dożynkowe.  Podczas powitania wystąpił p. Józef Kaliszewski Z-ca Dyrektora Zachodniopomorskiego Biura Oddziału Regionalnego ARiMR, który odczytał treść listu Prezesa ARiMR p. Tomasza Kołodzieja, skierowanego do rolników z okazji dożynkowych obchodów.

Na czas dożynek amfiteatr i jego otoczenie nabierają, co roku rustykalnego charakteru. Oprócz wiejskiej rodziny wykonanej ze słomy w samym amfiteatrze, zagrody ze zwierzętami organizowanej przez Radnego Rady Miejskiej w Wolinie p. Wiktora Nowaka, parku zabytkowych maszyn rolniczych, zwiedzający mogli zakupić ciasta domowego wypieku, weki warzywne i owocowe z przydomowych upraw, wystawiane w przepięknie udekorowanych stoiskach. Oprócz bogatego, polsko-niemieckiego programu artystycznego, pokazów strażackich, w ramach dożynek przeprowadzone zostały trzy konkursy, laureatami których zostali:

GMINNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY DOŻYNKOWY WIENIEC  (do konkursu wystawiono 18 wieńców)
I Miejsce - Sołectwo Sierosław
II Miejsce - Sołectwo Zagórze
III Miejsce - Sołectwo Wiejkowo

MIĘDZYGMINNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY (do konkursu wystawiono 4 wieńce)
I Miejsce - Gmina Świerzno
II Miejsce - Gmina Wolin
III Miejsce - Gmina Golczewo
Nagroda specjalna - Gmina Usedom

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE STOISKO DOŻYNKOWE (w konkursie ocenianych było 17 stoisk)
I Miejsce - Sołectwo Ładzin
II Miejsce - Sołectwo Zastań
III Miejsce - Sołectwo Wiejkowo