• Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

POLSKO NIEMIECKIE OTTONOWE ŚWIĘTO PLONÓW - WOLIN 2012

Współpraca Gminy i Miasta Wolin z partnerem niemieckim Usedom rozpoczęła się w 2003 roku podpisaniem umowy partnerskiej. Współpraca ta rozwija się na różnych płaszczyznach. Są to zarówno przedsięwzięcia edukacyjne, rekreacyjno-sportowe, a także obchody świąt okolicznościowych, czy też związanych z tradycją i kulturą danego partnera.

W ramach święta plonów współpracujemy z Usedom od 2009 roku, a od 2010 roku uczestnicy z Usedom występują w roli partnera "projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania)". W roku 2010 i 2011 autorem i realizatorem projektu, przy ścisłej współpracy z Gminą, jest Ośrodek Kultury Gminy Wolin.

Doroczne święto plonów rozpoczęła Msza Św. Dziękczynna w Kolegiacie wolińskiej. Ks. Prałat Jan Ubermana, który odprawił mszę i wygłosił słowo boże, był świadkiem prezentacji wieńców dożynkowych. Wszystkich wieńców dożynkowych było 18, z czego dwa pochodziły z zaprzyjaźnionej gminy Golczewo i Świerzno, jeden wieniec przywieźli uczestnicy z Niemiec - Usedom. Po mszy, kolumna zabytkowych pojazdów rolniczych z Usedom, strażacki, zabytkowy wóz konny Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolinie i zespoły ludowe Stawnianki, Stuchowianki i niezwykle barwny zespół ludowy z Rosji RUSSKIJ UGOŁOK, poprowadzili barwny korowód dożynkowy do amfiteatru w parku miejskim w Wolinie. W korowodzie oprócz Burmistrza Wolina Eugeniusza Jasiewicza, Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Jana Frankowskiego, Wiceprzewodniczącego RM p. Czesława Zielińskiego, radnych Rady Miejskiej w Wolinie, przedstawicieli ze strony partnera z Usedom z Jochenem Storrerem Burmistrzem na czele, przedstawicieli z zaprzyjaźnionej gminy ze Szwecji Staffanstorp, udział wzięli Starosta i Starościna dożynek Państwo Anna i Andrzej Rek, a także przedstawiciele sołectw gminy Wolin, placówek oświatowych gminy i miasta Wolin i jednostek podległych gminie. W amfiteatrze nastąpiło oficjalne powitanie uczestników, rolników i mieszkańców Wolina i okolic przez Burmistrza Wolina i Burmistrza Usedom.

Na czas dożynek amfiteatr i jego otoczenie nabierają, co roku rustykalnego charakteru. Oprócz wiejskiej rodziny ze słomy ucharakteryzowanej przez pracowników Ośrodka Kultury Gminy Wolin, zagrody ze zwierzętami organizowanej przez Radnego Rady Miejskiej w Wolinie p. Wiktora Nowaka, parku zabytkowych maszyn rolniczych, zwiedzający mogli zakupić ciasta domowego wypieku, weki warzywne i owocowe z przydomowych upraw, wystawiane w przepięknie udekorowanych stoiskach . Atrakcją była degustacja śledzi zaproponowana przez Akademię Śledzia ze Szwecji. Akademia śledziowa w Scanii powstała w 1984 roku i jest związkiem ludzi zafascynowanych potrawami ze śledzi. Wolińskie dożynki były doskonałą okazją do zaprezentowania przez członków Akademii swoich umiejętności kulinarnych związanych z przygotowaniem śledzi w różnych postaciach. Przedstawiciele Akademii Śledzia ze Szwecji spotkali się również tego dnia z członkami Związku Emerytów i Rencistów Koło w Wolinie.

Oprócz bogatego, polsko-niemieckiego programu artystycznego, pokazów strażackich, w ramach dożynek przeprowadzone zostały liczne konkursy w tym:

GMINNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY DOŻYNKOWY WIENIEC (do konkursu wystawiono 15 wieńców)

I Miejsce - Sołectwo Mokrzyca Mała
II Miejsce - Sołectwo Koniewo
III Miejsce - Sołectwo Troszyn

MIĘDZYGMINNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY (do konkursu wystawiono 3 wieńce)

I Miejsce - Gmina Świerzno
II Miejsce - Gmina Wolin
III Miejsce - Gmina Golczewo

Nagroda specjalna - Gmina Usedom

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE STOISKO DOŻYNKOWE (w konkursie ocenianych było 10stoisk)

I Miejsce - Sołectwo Koniewo
II Miejsce ? Warsztaty Terapii Zajęciowej
III Miejsce - Sołectwo Kodrąb

Ponadto podczas dożynek wręczone zostały nagrody dla laureatów konkursu pod patronatem Burmistrza Wolina "Piękna wieś Ziemi Wolińskiej". W kategorii "Aktywne Sołectwo" kolejne miejsca zajęli: I miejsce - sołectwo Zastań, II miejsce - sołectwo Ostromice, III miejsce sołectwo Kodrąbek. Wyróżnienia: sołectwo Wiejkowo, sołectwo Zagórze, sołectwo Dobropole. W konkursie udział wzięły również sołectwa: Dargobądz, Chynowo, Unin, Skoszewo. Kategoria "NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA WIEJSKA": I miejsce - Państwo Halina i Karol Kowalewscy z Kodrąbka, II miejsce - Państwo Teresa i Paweł Osieleniec ze Skoszewa, III miejsce - Państwo Edyta i Daniel Raccy z Zagórza. Wyróżnienia: Państwo Czesława i Waldemar Kurczyńscy z Unina, Państwo Stanisława i Henryk Rękawek z Wiejkowa, Państwo Maria i Wiesław Sobańscy z Dargobądza

Tegorocznym obchodom towarzyszyły również polsko-niemieckie zawody wędkarskie z udziałem 30 uczestników. Zawody rozegrano w dwóch kategoriach. W kategorii juniorów I miejsce zajął Rafał Marzec z wynikiem 3,79 kg, II miejsce Kamil Szumiato 2,68 kg, II miejsce Seibt Olli 18,6 kg. W kategorii seniorów I miejsce zajął Waldemar Wrona z wynikiem 7,02 kg, II miejsce Jan Zieliński - 6,71 kg, III miejsce Stanisław Marzec - 6,25 kg. Ponadto podczas dożynek wręczone zostały nagrody dla laureatów konkursu "Piękna wieś Ziemi Wolińskiej". W kategorii "Aktywne Sołectwo" kolejne miejsca zajęli: I miejsce - sołectwo Zastań, II miejsce - sołectwo Ostromice, III miejsce sołectwo Kodrąbek. Wyróżnienia: sołectwo Wiejkowo, sołectwo Zagórze, sołectwo Dobropole. W konkursie udział wzięły również sołectwa: Dargobądz, Chynowo, Unin, Skoszewo. Kategoria "NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA WIEJSKA": I miejsce - Państwo Halina i Karol Kowalewscy z Kodrąbka, II miejsce - Państwo Teresa i Paweł Osieleniec ze Skoszewa, III miejsce - Państwo Edyta i Daniel Raccy z Zagórza. Wyróżnienia: Państwo Czesława i Waldemar Kurczyńscy z Unina, Państwo Stanisława i Henryk Rękawek z Wiejkowa, Państwo Maria i Wiesław Sobańscy z Dargobądza

Ewa Grzybowska