• Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

POLSKO-NIEMIECKIE OTTONOWE ŚWIĘTO PLONÓW - WOLIN 2013

Współpraca Gminy i Miasta Wolin z partnerem niemieckim Usedom rozpoczęła się  w 2003 roku podpisaniem umowy partnerskiej. Współpraca ta rozwija się na  różnych płaszczyznach, a od kilku lat podtrzymywana jest poprzez Ośrodek Kultury Gminy  Wolin.

Są to zarówno przedsięwzięcia edukacyjne, artystyczne, rekreacyjno-sportowe, a także obchody świąt okolicznościowych, czy też związanych z tradycją i kulturą danego partnera. W ramach święta plonów współpracujemy z Usedom od 2009 roku, a od 2010 roku  uczestnicy z Usedom występują w roli partnera "projektu dofinansowanego przez Unię  Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu  państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania)". W roku  2010, 2011, 2012, 2013  autorem i realizatorem projektu, przy ścisłej współpracy z Gminą, jest Ośrodek Kultury Gminy Wolin.

Ottonowe Święto Plonów poprzedziła konferencja pszczelarska w dniu 13.09.2013r. pn.: "POLSKO-NIEMIECKIE SPOTKANIE HODOWCÓW PSZCZÓŁ, PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI NAUKOWYCH, ZRZESZEŃ PSZCZELARSKICH I PRZEDSTAWICIELI WŁADZ LOKALNYCH POLSKI I NIEMIEC".

W spotkaniu uczestniczyło około 40 prelegentów z Polski i  Niemiec.  Z tematem "Bioróżnorodność  pożytków  pszczelich szansą czy koniecznością"  wystąpił dr inż. Jerzy Samborski, starszy specjalista Katedry Zoologii i Pszczelarstwa,  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Pan Ryszard Wojciechowski - Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w  Szczecinie wystąpił  z tematem ?Struktura organizacyjna pszczelarstwa w regionie zachodniopomorskim   obsługa programów wsparcia pszczelarzy "przyszłość pszczelarzy". Ze strony partnera z  Niemiec głos zabrali:  Dr. Uwe Schultz jeden z czołowych polityków Pomorza Przedniego i  Meklemburgii zajmujący się dziedziną pszczelnictwa w tym rejonie Niemiec, a także  Werner  Schnapp - Przewodniczący Zrzeszenia Pszczelarzy na Usedom z tematem wystąpienia obu  prelegentów była: Struktura organizacyjna pszczelarstwa po stronie partnera z Niemiec.

Doroczne święto plonów rozpoczęła Msza Św. Dziękczynna w Kolegiacie wolińskiej.  Ks. Prałat Jan Ubermana odprawił mszę i wygłosił słowo boże. Podczas mszy odbyla się  prezentacja wieńców dożynkowych, których było 16. Trzy spośród wieńców pochodziły z  zaprzyjaźnionej gminy Golczewo i Świerzno. Po mszy, korowód z udziałem gości, zespołów  ludowych Stawnianki, Stuchowianki, Maliny przemaszerował do amfiteatru w parku  miejskim w Wolinie. W korowodzie oprócz Burmistrza Wolina Eugeniusza Jasiewicza,  Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Jana Frankowskiego, Wiceprzewodniczącego RM p.  Czesława Zielińskiego, radnych Rady Miejskiej w Wolinie, przedstawicieli ze strony partnera  z Usedom z Jochenem Storrerem Burmistrzem na czele,  udział wzięli wicemarszałek Jarosław Rzepa oraz Starosta i Starościna dożynek Państwo Celina Andrykowska i Janusz Politajew, a także przedstawiciele sołectw gminy Wolin, placówek oświatowych gminy  i miasta Wolin i jednostek podległych gminie.

W amfiteatrze nastąpiło oficjalne powitanie uczestników, rolników i mieszkańców Wolina i okolic przez Burmistrza Wolina i Burmistrza Usedom, którzy symbolicznie podzielili się chlebem z przybyłymi mieszkańcami. Na czas dożynek amfiteatr i jego otoczenie nabierają, co roku rustykalnego charakteru. Oprócz wiejskiej rodziny ze słomy ucharakteryzowanej przez pracowników Ośrodka Kultury Gminy Wolin, zagrody ze zwierzętami oraz wystawy konnych maszyn rolniczych organizowanej przez Radnego Rady Miejskiej w Wolinie p. Wiktora Nowaka, wystawy zabytkowych maszyn rolniczych  z Muzeum w Dargen, zwiedzający mogli zakupić ciasta domowego wypieku, weki warzywne i owocowe z przydomowych upraw, wystawiane w przepięknie udekorowanych stoiskach. Podczas Polsko "Niemieckiego Ottonowego Święta Plonów Wolin 2013" na scenie wystąpili: zespół ludowy Stuchowianki ze Stuchowa, zespół ludowy DE LIEPER WINKELSCHEN DANZLUH z Niemiec, Ostromice Kapela z Ostromic, Zespół akordeonowy EDELWEJS z Nowosybirska z Rosji, zespół ludowy Maliny z Golczewa, zespół wokalny Wolinianki z Wolina, zespół Kalibabki z Dziwnowa, zespół ludowy Sławnianki ze Stawna, zespół ludowy z Kobylanki, a także SHYMI, Szymon Nowak z Wolina oraz Valerii Burianenko, Wladimir Derkach.

Oprócz bogatego, polsko-niemieckiego programu artystycznego, pokazów strażackich, w ramach polsko-niemieckiego ottonowego Święta Plonów przeprowadzone zostały liczne konkursy:

Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy spośród wieńców gminnych (wystawiono 13 wieńców gminnych) - laureaci:

I miejsce Sołectwo Sierosław
II miejsce Sołectwo Koniewo
III miejsce Sołectwo Kodrąb

jedno wyróżnienie otrzymuje wieniec wykonany przez sołectwo Zagórze.

Konkurs organizowanego na najpiękniejszy wieniec dożynkowy spośród wieńców wykonanych przez sołectwa gminy Wolin oraz gmin Świerzno i Golczewo (wystawiono 4 wieńce) - laureaci:

I miejsce Gmina Świerzno Sołectwo Chomino
II miejsce Gmina Wolin Sołectwo Sierosław
III miejsce Gmina Świerzno Sołectwo Kaleń

jedno wyróżnienie otrzymuje wieniec wykonany przez : Gminę Golczewo

Konkurs na najpiękniejsze stoisko dożynkowe (spośród 8 stoisk) - laureaci:

I miejsce  Gmin Świerzno Sołectwo Kaleń
II miejsce Warsztat Terapii Zajęciowej w Wolinie
III miejsce Sołectwo Koniewo

dwa wyróżnienia otrzymują stoiska  zaprezentowane przez sołectwa : Kodrąb i Zastań

Ponadto uroczystości Polsko-Niemieckiego Ottonowego Święta Plonów było niezwykła okazją do wręczenia innych odznaczeń m.in. W uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego, Uchwałą nr 1136/13 z dnia 17 lipca 2013 roku, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego, wręczenia  odznaczeń  dokonał Pan Jarosław Rzepa - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Odznaczenia otrzymali kreatywni sołtysi Gminy Wolin, którzy z  oddaniem pracują na rzecz społeczności lokalnych:

Pani  Krystyna Rytlewska  - Sołtys Sołectwa Kodrąbek
Pan Waldemar Judkiewicz -  Sołtys Sołectwa Recław
Pan Jerzy Smoleń - Sołtys Sołectwa Domysłów

Został również rozstrzygnięty doroczny Konkurs organizowany przez Burmistrza Wolina pt.: "PIĘKNA WIEŚ ZIEMI WOLIŃSKIEJ" w dwóch kategoriach - wręczenia nagród  dokonał Zastępca Burmistrza Wolina - Pan Ryszard Mróz.

KONKURS PIĘKNA WIEŚ ZIEMI WOLIŃSKIEJ kategoria "NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA WIEJSKA" laureatami zostali:

I miejsce - Jadwiga i Zenon Tatur z Ładzina
II miejsce - Wanda Pilinda z Kodrąbka
III miejsce - Aneta i Tomasz Sasin

Pozostali uczestnicy konkursu biorący udział  w tej kategorii to:

Agnieszka i Robert Kędziora z Rekowa, Ewa i Sylwester Jankowscy z Dargobądza, Danuta i Ryszard Szeliga z Sieniechowa, Halina Kus ze Skoszewa, Danuta i Zbigniewa Stepaniuk z Wisełki, Janina Karsten z Ładzina.

KONKURS PIĘKNA WIEŚ ZIEMI WOLIŃSKIEJ kategoria "AKTYWNA I PIĘKNA WIEŚ" laureatami zostali:

I miejsce - Sołectwo Zastań
Wyróżnieni: Sołectwo Zagórze, Sołectwo Wisełka, Sołectwo Ostromice, sołectwo Chynowo
Pozostali uczestnicy konkursu biorący udział w tej kategorii : Sołectwo Dobropole, Sołectwo Kodrąbek, Sołectwo Recław, Sołectwo Skoszewo.

Wyróżnienie specjalne dla inicjatywy przyznano Kabaretowi "HEJ"  z Ładzina

Został również rozstrzygnięty Międzygminny Konkurs Wieńców Dożynkowych organizowany przez Lokalną Grupę Działania "PARTNERSTWO W ROZWOJU" dla uczestników z obszaru LGD Gminy Wolin, Świerzno i Golczewo.

Lokaty:
I miejsce   - Sołectwo Sierosław
II miejsce -  Sołectwo Dargobądz
III miejsce - Sołectwo  Chomino

Wyróżnienie -Sołectwo Koniewo

Ogłoszono także  wyniki międzynarodowych zawodów wędkarskich spławikowo-gruntowych o Puchar Burmistrza Wolina organizowanych przez Koło Wędkarskie w Wolinie przy okazji Święta Plonów w Wolinie.  Zawody odbyły się w dniu 14.09.2013r.  od godziny 10.00 do godziny 12.00. Zawody zostały rozegrane na rzece Dziwna  w Wolinie,  w których udział wzięli przedstawiciele zaprzyjaźnionych Kół z Niemieckiego Klubu Wędkarskiego z Usedom, Koła z Gminy Stepnica, Koło z Gminy Golczewo oraz Koło Wolin. W zawodach uczestniczyło ogólnie 29 zawodników, w tym dwie juniorki, dwóch juniorów i 25 seniorów. W Amfiteatrze w Parku Miejskim  w Wolinie zostały ogłoszone wyniki, które ukształtowały się następująco:

KATEGORIA JUNIOR:
I miejsce Jakub Tomczak z Golczewa z wynikiem 3110 pkt
II miejsce Rafał Marzec z Golczewa z wynikiem 2710 pkt
III miejsce Ewelina Grabczak z Golczewa z wynikiem 2140 pkt
IV miejsce Wiktoria Zawadzka z Wolina z wynikiem 870 pkt

KATEGORIA SENIOR:
I miejsce Waldemar Wrona z Wolina z wynikiem 5440 pkt
II miejsce Andrzej Cytra ze Stepnicy z wynikiem 5420 pkt
III miejsce Sylwester Beczek ze Stepnicy z wynikiem 4990 pkt
IV Wojciech Skopiński z Wolina z wynikiem 4290 pkt

Ośrodek Kultury Gminy Wolin                      

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania).