• Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji