• Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

„WISEŁKA NA NOWO ODCZYTANA PRZEZ WARSZTATY ARTYSTYCZNE DO REFLEKSJI NAD WSPÓLNOTĄ”

W dniu 27 sierpnia, na terenie Domu Dziecka w Wisełce, dzieci i młodzież tej placówki, mieszkańcy miejscowości Wisełka, turyści, przedstawiciele władz lokalnych gminy Wolin, wzięli udział w wydarzeniu wieńczącym kilkumiesięczny projekt realizowany przez Ośrodek Kultury Gminy Wolin,  a dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ośrodek Kultury przy realizacji tego przedsięwzięcia podjął ścisłą współpracę z Domem Dziecka w Wisełce, z Radą Sołecką Wisełki z Sołtysem p. Zbigniewem Kosterskim na czele. W czasie realizacji projektu pomocnym okazał się ksiądz Proboszcz Parafii Wisełka Tomasz Kuryłowicz, który każdorazowo ogłaszał i propagował wśród mieszkańców, co miesięczne spotkania w Wiejskim Ośrodku Kultury z p. Joanną Rosół Kierownikiem WOK Wisełka w roli głównej. Swój udział w powodzeniu projektu, mają władze lokalne gminy i miasta Wolin tj. Burmistrz Wolina i Rada Miejska w Wolinie, którzy w 2014 roku, już na etapie składania projektu przez Ośrodek Kultury, podjęli decyzję o sfinansowaniu tzw. udziału własnego, w budżecie projektu. Najważniejszymi postaciami projektu, jego twórcami, realizatorami, były dzieci  i młodzież Domu Dziecka w Wisełce oraz sami mieszkańcy.

Podczas finalnego wydarzenia, wszystkich powitała Pani Ewa Zielińska Dyrektor Domu Dziecka, następnie głos zabrała p. Ewa Grzybowska dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Wolin, która podziękowała wszystkim którzy aktywnie włączyli się do realizacji całego przedsięwzięcia oraz animatorki projektu p. Maria Sztark, Ada Wysocka oraz Agata Grzybowska. Głos zabrali również p. Ryszard Mróz Zastępca Burmistrza Wolina oraz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacji p. Krzysztof Czach i Zastępca p. Lucyna Siedzielnik. Wydarzenie uświetnił występ Wolińskiej Orkiestry Bębniarskiej pod kierunkiem p. Tomasza Kubika oraz koncert artysty z Ukrainy Wladimira Derkacza. W godzinach wieczornych oprócz ogniska, zapłonęły świece rozświetlające każdy z pojedynczych elementów składających się na makietę wsi Wisełka wykonaną z gliny przez mieszkańców i podopiecznych Domu Dziecka w Wisełce.

Architektura relacji

Uroczystym wydarzeniem finałowym zakończył się sześciomiesięczny projekt animacyjny  w Wisełce. Gliniana makieta wsi, komplet portretów mieszkańców Domu Dziecka, film dokumentalny – to namacalne efekty wspólnych działań podjętych z lokalną społecznością. Czy zyskaliśmy coś jeszcze?

Kiedy pierwszy raz pojawiliśmy się w Wisełce z pomysłem na projekt działań animacyjnych, mieliśmy trzy cele: przyjrzeć się wsi, znaleźć jej punkty newralgiczne oraz zainspirować do zmiany. Żeby postawić ten trzeci, najważniejszy krok – trzeba się sporo nadeptać w poszukiwaniu dróg do serc  i umysłów mieszkańców.

Naturalnym zjawiskiem jest, że to najmłodsi odbiorcy projektu najszybciej i najchętniej przyłączają się do pierwszego etapu: przyglądania się miejscu, w którym się znajdują. Zadawania pytań o ich otoczenie. Dzieci stają się niejako pośrednikami pomiędzy przybyłymi nie wiadomo skąd animatorami z dziwacznymi pomysłami a dorosłymi mieszkańcami wsi. Poprzez warsztaty artystyczne z młodszymi, wspólne spacery po okolicy, gry i zabawy, dowiadywaliśmy się, jak czują się w Wisełce, czego im brakuje, co im przeszkadza, kogo lubią, a kogo nie. Cieszyliśmy się, gdy na warsztaty w Domu Kultury zaglądali rodzice i dziadkowie warsztatowiczów, przywiedzeni ich opowieściami o zajęciach. Przyglądali się nam, a my im. Dzieci zaczęły przyglądać się rodzicom. Rodzice dzieciom. Jedni drugim. Pierwszy etap ruszył pełną parą.

Wisełka na nowo odczytana - rall-up

Wisełka na nowo odczytana wrzesień 2015

Wisełka na nowo odczytana sierpień 2015 - plakat

Wisełka na nowo odczytana sierpień 2015

Wisełka na nowo odczytana lipiec 2015

Wisełka na nowo odczytana czerwiec 2015

Wisełka na nowo odczytana maj 2015

Wisełka na nowo odczytana kwiecień 2015