• Ośrodek Kultury
    Gminy Wolin

Letnie warsztaty artystyczne